УКР  |  ENG
14 червня відбулася тематична зустріч «Жінки та благодійність»
Український форум благодійників у співпраці з Українським жіночим фондом та Всеукраїнським благодійним фондом «Обдаровані діти – майбутнє України» 14 червня 2012 року провели тематичну зустріч «Жінки та благодійність», присвячену обговоренню актуальних питань пов’язаних із благодійною діяльність жінок в Україні.
Фонд представив свої проекти на Національному форумі "Добро починається з тебе"

22 травня 2012 року представники Всеукраїнського благодійного фонду «Обдаровані діти – майбутнє України» взяли участь в Національному форумі «Добро починається з тебе», який пройшов під егідою Асоціації благодійників України.
Всі новини  
Війна – найгірший спосіб збору інформації про чужу культуру.
Станіслав Лем
Книги дороже мне престола.
В. Шекспір, драматург
Для мене кожна книга – це цілий світ. Коли подорожуєш, то повсякчас пізнаєш світ, здобуваєш нові знання та враження. Так само з книгами – щоразу, прочитавши новий твір, відкриваєш для себе щось нове, здобуваєш досвід та позитивний заряд емоцій.
Борис Апрель, співак
Всі думки  

КОНЦЕПЦІЯ

КОНЦЕПЦІЯ

Всеукраїнського культурно-освітнього проекту

«Всесвітня спадщина в руках молоді»


АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ


Кожен народ є спадкоємцем мальовничої природної та багатогранної культурної спадщини, яка формувалася протягом багатьох століть під впливом різних факторів. Дана спадщина є джерелом історії кожної держави та віддзеркаленням майстерності та винахідливості її народу. Це – багатство, яке неможливо переоцінити. Проте існує гостра проблема низької обізнаності молодого покоління про визначні об’єкти культурної та природної спадщини як України, так і інших держав світу, причиною якого, зокрема, є брак інформаційних джерел та просвітницьких заходів відповідної тематики, а також недостатня мотивація молоді до дослідження цих питань.

На сьогодні налічується 911 об’єктів Світової культурної та природної спадщини ЮНЕСКО, серед яких чотири знаходяться в Україні. Це Київський Софійський собор, прилеглі до нього монастирські будівлі та Києво-Печерська лавра, Ансамбль історичного центру Львова, Пункти геодезичної дуги Струве та Незаймані букові праліси Карпат на території України і Словаччини. Ще 16 українських пам'яток номіновано в попередній список ЮНЕСКО. На жаль, навіть ці визначні чотири об’єкти відомі далеко не кожному випускникові вищого навчального закладу, а тим більше випускникам загальноосвітніх шкіл.

Українцям є чим пишатися. Саме тому особливо важливо зробити популярною та загальнодоступною інформацію стосовно Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини, викликати у молодого покоління зацікавленість у вивченні її історії, долучити до захисту та збереження даних об’єктів.

Сучасний стан вивчення, захисту та збереження об’єктів Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини залежить від низки проблем:

- недостатність коштів для збереження об’єктів культурної та природної спадщини України;

- порушення норм законодавства держави, які передбачають захист та збереження даних об’єктів (незаконне будівництво, здійснення діяльності, яка загрожує об’єктам культурної та природної спадщини тощо);

- відсутність зацікавленості молодого покоління у вивченні об’єктів Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини;

- недостатність навчальних посібників, підручників, які містять інформацію стосовно об’єктів культурної та природної спадщини України та інших держав світу.

 

Метою Проекту є:

- сприяння формуванню усвідомлення важливості збереження універсальних цінностей Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини людства для теперішнього і майбутніх поколінь;

- підвищення культурної компетентності української молоді,  виховання поваги до української мови та культури, національних традицій, шанобливого ставлення до культурної спадщини України;

- виховання лідерів нового зразка, здатних ефективно забезпечувати збереження  культурної (матеріальної та нематеріальної) та природної спадщини в масштабі своєї держави та світу загалом;

-  залучення юних талантів до активної участі у мистецькому житті держави, підвищення загального культурно-освітнього та духовного рівня молоді;

- розвиток міжкультурного діалогу, спрямований на створення атмосфери толерантності та взаєморозуміння.

  

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ


Цільова аудиторія: учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО, переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та учні-члени Київської Малої академії наук з секцій мистецтвознавства, фольклористики, історичного та географічного краєзнавства та історії України. Вікова категорія дітей – 13-15 років. Кількість учасників Проекту –100 осіб.

 

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ


1.      Розробка навчальних брошур з охорони Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини.

2.      Проведення занять з учнями асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні, загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів з метою ознайомлення їх з об’єктами культурної та природної спадщини людства, їх історії та важливості їх охорони та збереження.

3.      Проведення тематичних семінарів і тренінгів для учасників Проекту.

4.      Проведення для учасників Проекту екскурсій до визначних об’єктів історико-культурної та природної спадщини України.

5.     Проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Культурна спадщина України очима дітей» у 5 номінаціях:

- малюнок/картина: «Моя мальовнича Україна» (формат малюнку/картини А4, А3);

- виріб народного промислу: «Рукотворні скарби» (виріб з кераміки або природного матеріалу, витинанка, розпис на склі тощо);

- вишивка: «Полотно життя» (рушник, сорочка, скатертина, прикраса, серветка тощо);

- літературна творчість: «Наша мова калинова» (віршований або прозовий твір обсягом до 9 000 знаків);

- писанка: «Кольорова Україна».

6.      Проведення виставки найкращих робіт учасників Конкурсу.

7.      Проведення підсумкової Всеукраїнської молодіжної конференції з питань охорони та збереження Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини.

8.     Проведення церемонії нагородження учасників Конкурсу та гала-концерту за участю українських артистів, як завершального етапу Проекту.

     

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУ

 

1.     Усвідомлення необхідності повноцінного інтелектуального та духовного розвитку молоді.

2.     Дотримання українського та міжнародного законодавства щодо об’єктів Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини.

3.     Усвідомлення значущості Національної та Всесвітньої культурної (матеріальної та нематеріальної) та природної спадщини для виховання молодого покоління українців.

4.     Надання можливості брати участь у Проекті незалежно від расової, релігійної та соціальної приналежності.

 

ОРГАНІЗАТОР ПРОЕКТУ

 

Організатором Проекту є Благодійний фонд Влади Прокаєвої «Обдаровані діти – майбутнє України».

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

1.     Отримання учасниками Проекту ґрунтовних знань про Національну та Всесвітню культурну (матеріальну та нематеріальну) та природну спадщину.

2.     Формування у учасників Проекту навичок, необхідних для збереження об’єктів, які знаходяться під захистом Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО.

3.     Виховання поваги та свідомого ставлення молодого покоління до вивчення та збереження традиційної культури та фольклору, як носіїв нематеріальної культурної спадщини України.

4.     Визначення реальних та потенційних загроз збереження культурної та природної спадщини людства.

5.     Популяризація ідеї вивчення та збереження Національної та Всесвітньої культурної та природної спадщини, розширення світогляду учасників Проекту.

6.     Отримання можливості подальшої співпраці з іншими державами світу, обміну досвідом, проведення молодіжних форумів та конференцій.

7.     Привернення уваги до Проекту представників громадськості, органів державної влади, благодійних та громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері охорони культурних та природних пам’яток України, Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ПРОЕКТУ

           

Реалізація Проекту здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства України, а також норм міжнародного права.

Нормативна база здійснення проекту:

1.     Національне законодавство:

           1.1. Конституція України.

           1.2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-III.

           1.3. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 р. №1626-IV.

           1.4. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003р. №1296-IV.

           1.5. Закон України «Проратифікацію угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей» від 11.01.2006 р.

           1.6. Закон України «Про тимчасову заборону приватизації культурних пам’яток» від 01.02.2005 р. №2391-IV.

           1.7. Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995р. №249/95 –вр.

           1.8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини» від 09.09.2010 р.  №2518-VI.

           1.9. Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 №2778-VI.

2.     Міжнародне законодавство:

           2.1 Статут Організації освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 16 листопада 1945 року.

      2.2. Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (16 листопада 1972 р.)

      2.3. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту від 14 травня 1954 р.

      2.4. Загальна Декларація прав людини 1948 р.

      2.5. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини від 16 січня 1992 р.

      2.6. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини від 17 жовтня 2003 р.

Стратегічною метою Проекту є залучення уваги Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) до важливості охорони, збереження та популяризації Всесвітньої культурної та природної спадщини, оскільки стаття 1 Статуту ЮНЕСКО вказує, що основними цілями організації є «…допомагати зберіганню, збільшенню та розповсюдженню знань, піклуючись про збереження та охорону світової спадщини людства – книг, творів мистецтва, пам’яток історичного та наукового значення…».

Також відповідно до ст.27 розділу VI. Просвітні програми Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини «Держави-сторони цієї Конвенції прагнуть, застосовуючи всі відповідні засоби, і, зокрема, просвітні й інформаційні програми, зміцнювати повагу і прихильність своїх народів до  культурної та природної спадщини…».

Таким чином, даний Проект цілком відповідає цілям як міжнародного товариства в галузі культурної політики, так і духовним потребам нашої молоді. Реалізація Проекту сприятиме розвитку успішної, демократичної та багатої держави, небайдужої до світових цінностей молоді, а також стане вагомим внеском у вирішення питань, пов’язаних із збереженням, дослідженням і дбайливим використанням культурної і природної спадщини, що є дуже важливим в умовах глобальних викликів ХХІ-го століття.  

Головна  |  Здобутки фонду  |  Колектив  |  Партнери  |  Зворотній зв'язок  | Контакти
© 2007-2012 prokaevafoundation.org Всі права захищені. Статистика UNIC-Site Створено UNIC-Site Підтримка Atinyexperience-blog